Privacy

De persoonsgegevens die u via onze website/webwinkel www.amiduvin.nl aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant het voordeel dat wij u bijvoorbeeld meteen aanbiedingen kunnen doen, gebaseerd op uw eigen voorkeur, zoals blijkt uit uw eerdere aankoopgegevens. Ook kunnen wij bijhouden welke producten u eerder besteld heeft, zodat u sneller en gemakkelijker aankopen op onze website kunt doen. de bestanden van onze webwinkel kunnen ook gebruikt worden voor het maken van statische en persoonlijke analyses. Onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven, of in het kader van een eventuele risicoanalyse.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven via info@amiduvin.nl .